ПРОБНИ ИЗПИТИ 2019 г.

 

РЕЗУЛТАТИ – ПРОБЕН ИЗПИТ 2.06.2019 г.

Резултати-ППМГ „Aкад. Никола Обрешков“

РЕЗУЛТАТИ ОУ „Елин Пелин“

Всички писмени работи ще бъдат изпратени до училищата на децата.

Учениците от областта, могат да ги получат в училище „Братя Миладинови“ от г-жа Ганка Желязкова.

Ръководството на СМБ- гр. Бургас пожелава успех на всички  на 17 и 19.06. 2019 г.

 

 


Уважаеми ученици, родители и колеги!

 На 10.03.2019, 14.04.2019 г., 12.05.2019 г. 02.06.2019 г. от 9.00 часа СМБ – секция Бургас ще проведe в помощ на седмокласниците станалите вече традиционни пробни изпити по математика в ППМГ „Академик Никола Обрешков“ – гр. Бургас и ОУ „Елин Пелин” – гр. Бургас.

І. Таксата за право на участие от 15 лева за всеки изпит се внася както следва:

  • за първия изпит да се внесе до 06.03.2019 г.;
  • за втория изпит да се внесе до 10.04.2019 г.;
  • за третия изпит да се внесе до 08.05.2019 г;
  • за четвъртия изпит да се внесе до 30.05.2019 г.

Таксата се внася по сметка:

на СМБ – Бургас ЕООД

Инвестбанк

Банков код: IORT8165

BG65IORT81651000004000

          Предвидена отстъпка:

  • за явяване на 4 изпита – обща такса – 55 лв.;

             Моля посочете името на ученика и датите на явяване на изпит в платежното нареждане, а в заявката за записване – и мястото на явяване.

ІІ. В същите срокове:

1. Да се изпрати копие от платежното нареждане на е-mail:

probni_2019@abv.bg

  1. Да се попълни заявката за записване:

ЗАЯВКА ЗА ЗАПИСВАНЕ

Забележка: Често допускана грешка е непопълването на ЗАЯВКАТА ЗА ЗАПИСВАНЕ, въпреки преведената сума по банков път.

Екипът за информационно осигуряване изготвя предварителния списък за разпределение на учениците по зали, който се публикува на сайта на СМБ – Бургас www.smbburgas.bg в деня преди изпита, на базата на попълнената заявка. Сверяването с банковото извлечение се извършва технологично след публикуването на списъка и не може да бъде използвано за включване на ученика в него.

В срок до една седмица от провеждането на съответния изпит резултатите на учениците ще бъдат публикувани на сайта на СМБ – Бургас. Учениците, които не желаят техните имена да бъдат публикувани, трябва да заявят  това свое желание в заявката за записване.

За справки: тел. 0887 61 30 69 (Mtel), 0878 17 99 49 (Vivacom)

Динко Раднев, 

Председател на СМБ – Бургас