Състезание Математика с компютър

Състезание Математика с компютър

Дата: 10 декември
Mродължителност: 1 час

Отваряне на работния лист:
3 – 6 клас от 10:00 ч.
7-12 клас от 13:00 ч.

http://vivacognita.org/_/viva-math