СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – НАГРАЖДАВАНЕ

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И КОЛЕГИ!

ЗАКРИВАНЕТО НА XX СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ „СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ ЩЕ СЕ СЪСТОИ КАКТО СЛЕДВА:

НА 6 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. В АКТОВАТА ЗАЛА НА ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ – ОТ 14.00 – ОТ 1 ДО 4 КЛАС, ОТ 14.30 – ОТ 5 ДО 7 КЛАС, 12 КЛАС И ИТ.